Bestuur
Armin Hietbrink Voorzitter (Accomodatie en Alg. Zaken)
Hilde Wayper - Swiers Secretaris
vacature Secretaris
Evelyne Kok Penningmeester
Jeroen Koning Lid (technische zaken)
vacature Lid (commercie)
Janet Lubberman Lid activiteiten commissie
Accomodatie Commissie
Wim de Vries Voorzitter
vacature Lid
vacature Lid
vacature Lid
Activiteiten Commissie
Janet Lubberman Voorzitter RESULTAATGEBIEDEN • Organiseren van activiteiten anders dan hockeywedstrijden en trainingen, zoals toernooien, feesten en vieringen • mede werven van nieuwe leden
Functionarissen
vacature Verenigingsambassadeur
vacature Website
vacature Functionaris tuchtzaken
vacature Administratrice
vacature Wedstrijdsecretariaat
Jeugd bestuur
vacature Voorzitter
Roos Wind Lid
vacature Lid
vacature Lid
Roos Moorlag Lid
vacature Lid
vacature Penningmeester
Robin Hietbrink Lid
vacature Lid
Jeugd Commissie
Gerda de Vries Voorzitter RESULTAATGEBIEDEN • bewaken van de jeugdlijn; indelen jongste jeugd t/m D8, doen van voorstel voor indelingen van jeugdteams aan Technische Commissie • mede organiseren van cursus spelbegeleider voor C-jeugd en ouders • aanspreekpunt voor ouders en jeugd, organiseren van ouderavonden
Scheidsrechters Commissie
Ronald Oterdoom Planning en roosters indelen van scheidsechters
Laurens Boelens Scheidsrechter opleidingen organiseren van opleidingen toto scheidsrechter
Sponsor Commissie
vacature Voorzitter De in de begroting opgenomen financiele taakstelling realiseren. Zorgen voor een goede uitstraling voor de club Organiseren van sponsor uitingen middels schermreclame, sponsorborden, site advertenties en sponsor avonden
vacature Lid RESULTAATGEBIEDEN • realiseren van de in de begroting opgenomen financiële taakstelling m.b.t. sponsoring • zorgen voor het met respect omgaan met sponsoruitingen • werven van sponsoren • bewaken van sponsorcontracten • organiseren van sponsoravonden • onderhouden van de borden en andere uitingen
Stichting Kunstgras
vacature Voorzitter RESULTAATGEBIEDEN • exploiteren van de kunstgras- en sportaccomodaties van MHC Daring • ontwikkelen van plannen m.b.t. verbetering en/of uitbreiding van kunstgrasvelden, clubhuis en kleedkamers • onderhouden van contacten met de gemeente
vacature Secretaris
vacature Penningmeester
Technische Commisie
vacature Voorzitter RESULTAATGEBIEDEN • op een technisch hoger plan brengen en houden van MHC Daring • vaststellen van teams met advies van jeugdcommissie voor jongste teams; goede doorstroom van talenten in de jeugdteams • doen van voorstellen aan bestuur over benoeming en bekostiging van trainers en coaches • evenredige kostenverdeling tussen senioren, jeugdlijn en H1 en D1 • begeleiden van trainers, coaches en aanvoerders; organiseren van contactavonden • begeleiden van talenten, keepers en instromers • contacten met ouders/verzorgers van jeugdleden
vacature Planning en roosters
Ronald Oterdoom Scheidsrechter opleidingen Scheidsrechters