Inschrijvingsformulier

Welkom bij MHC Daring. Op deze pagina kan jij jezelf of jouw kind aanmelden als lid van de vereniging. 

Naast leden zijn er bij MHC Daring ook veel vrijwilligers nodig. Of het nu gaat om coaching, training, een scheidsrechter of een bardienst, MHC Daring functioneert alleen bij de inzet van velen. Word jij of een van jouw kinderen lid van de club dan rekenen wij erop dat jij de club steunt in de vorm van vrijwilligerswerk. Het aanmelden als vrijwilliger is onderdeel van het inschrijf proces.

Bij inschrijving wordt gelijktijdig machtiging gegeven tot inning van de contributie per incasso. Na verwerking van de gegevens door de ledenadministratie, en, voor zover van toepassing, het einde van een proeftijd, krijg je per mail bericht wanneer de inschrijving als lid is afgerond.

Voor vragen betreffende trainingen en elftalindeling van de senioren en junioren (leeftijdsgroepen D t/m A) wordt verwezen naar onze Technische Commissie [email protected] 

Voor ouders van de jongste jeugd (leeftijdsgroepen E t/m F en hockeyschooltje) kun je informatie opnemen met: [email protected]

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Lidmaatschap
  Om u op de juiste manier in de administratie op te nemen vragen we u hieronder aan te geven hoe we uw aanmelding moeten verwerken.

 
   
Financieel
   
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
 
   
   
   
 
Vrijwilligers informatie
  Elke vereniging draait op vrijwilligers, zo ook bij Daring. Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer jij minimaal 1 interesseveld invult met JA. Heb jij een andere suggestie waarmee jij de club kunt ondersteunen? Laat het ons weten. Vele handen maken licht werk!

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Ondertekening
  Met het ondertekenen en het verzenden van dit formulier verbind jij je tot het betalen van de jaarlijkse contributie tot wederopzegging van het lidmaatschap. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie geschieden, voor 1 mei van het lopende seizoen. Restitutie van contributie wordt niet verleend.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.