Missie

Daring is een hockeyclub waar iedereen zich welkom voelt en betrokken is. Spelers kunnen zich optimaal ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau.

Sportiviteit & Respect

Kennis van spelregels is een eerste stap op weg naar goed gedrag binnen de sport. De KNHB spant zich dan ook in om de kennis omtrent de spelregels te vergroten. Te beginnen bij de Jongste Jeugdleden en hun ouders – en dan vooral ouders die zelf nooit gehockeyd hebben en dus minder van het spelletje weten. De KNHB zet zich daarnaast in om de spelregelkennis te vergroten bij oudere junior- en seniorleden. En ook bij die trainer die al jarenlang meeloopt.

Gedragsregels
Het gaat niet om spelregels alleen. Het is eveneens van belang dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de gedragsregels. Hoe gaan we met elkaar om? Welk gedrag willen we niet of – liever gezegd – juist wel zien op het veld? Maar ook: hoe meld je je af als je niet kunt trainen? Dit doe je bijvoorbeeld niet door een last minute sms’je naar de trainer te sturen, maar door tijdig en persoonlijk af te bellen.
Een goede manier om de gedragsregels uit te dragen is om aan het begin van het seizoen een ouderavond te organiseren. Heel simpel: roep per team de ouders bij elkaar, ga zitten met de coach en spreek de regels voor dat seizoen af. Doe dat in maart nog een keer en iedereen weet hoe het zit. Je kunt elkaar dan ook makkelijker aanspreken als iemand zich niet aan de afspraken houdt. Bovendien creëer je met zo’n bijeenkomst verbondenheid; de ouders leren elkaar kennen, wat de gezelligheid bevordert.

Voorbeeldfunctie
Trainers, coaches en begeleiders hebben een voorbeeldfunctie voor spelers en publiek en kunnen (preventief) ingrijpen bij wangedrag. De KNHB wil hen graag beter voorbereiden op deze verantwoordelijkheid. Daarom is er in de opleidingen voor technisch kader op alle niveaus structureel aandacht voor Sportiviteit & Respect. Trainers, coaches en begeleiders krijgen tijdens hun opleiding handvatten aangereikt hoe zij met dit thema kunnen omgaan op en rond het veld. Verenigingen die hun kaderleden naar een KNHB opleiding sturen,


Geschiedenis

In het najaar van 1925 werd, met name door toedoen van de jurist Mr. Evert Jan Bulder, de "Hockeyvereniging Veendam” opgericht.

De club wist een veldje te bemachtigen op de plek waar nu de grote parkeerplaats bij het winkelcentrum Promenade is gesitueerd. Het terrein was een onderdeel van het toenmalige sportterrein.

De eerste twaalf jaar van haar bestaan werd er op bescheiden schaal en op een vrij laag niveau hockey gespeeld. Dat veranderde echter in 1937 toen de club aspirant lid werd van de Nederlandse Hockeybond.

Het was voorzitter Roelie de Weijs die twee jaar later een plakkaat op de deur van het kleedlokaal spijkerde met de oproep een nieuwe naam voor de vereniging te bedenken. Dit werd uiteindelijk "Daring”, of wel voluit Mix Hockeyclub Daring. De naam werd bedacht door Jenny Kloosterman. De naam Daring is een afgeleide van het Engelse werkwoord "to dare”, wat durven betekent.

In de naoorlogse Jaren ontplooide de club zich door met een jeugdafdeling te starten en een clubblad (Daring Klanken) uit te brengen.

De eerste kleedaccommodatie (1953) en weer later de eerste "echte” kantine (1965) betekenden een grote stap voorwaarts. Los van alle sportieve hoogte- en dieptepunten door de jaren heen bereikte Daring eind ’80 wederom een mijlpaal: de ingebruikname in 1988 van een kunstgrasveld op het sportpark De Langeleegte. Op dit moment telt de club ruim 300 leden en dat aantal is nog steeds gestaag groeiende.

Het Heren-I team promoveerde in het seizoen 1999-2000 naar de landelijke overgangsklasse in Nederland. Zo hoog speelde de vereniging nog niet eerder. Zo moest er worden gespeeld in o.a. Voorburg, Aerdenhout, Bilthoven enz. Na 2 jaar volgende echter degradatie naar de 1e klasse, ook landelijk maar dus een trapje lager.Vervolgens speelde Daring Heren I in de 2eklasse en miste op een haar na de promotie naar de 1e klasse.

Vanaf 2016 speelt Daring weer met een dames 1 en heren 1 team, twee veteranenteams en jeugdteams in alle leeftijdscategorieen mee in de competitie. Verder zijn er trainingsmogelijkheden voor senioren en spelen de zgn "benjamins” funkey hockey in het hockeyschooltje.

 

In het seizoen 2017-2018 hebben we een hypermodern waterveld in gebruik genomen.

 

Conclusie; Daring is bruisend in beweging.

Met hockeyen zit Veendam in de lift, maar naast prestatiesport is en blijft Daring vooral een vriendenclub. Al sinds 1925.