Jeugd


 
 
Algemeen
 
Aan het begin van het seizoen (na de zomervakantie) zijn alle ‘spelende’ leden ingedeeld in de teams voor dat seizoen. Hierbij worden de richtlijnen van de KNHB gevolgd. Hoe deze voor onze club zich vertalen naar de praktijk is hieronder beschreven.

 
Jongste Jeugd
Bij de jongste jeugd (F, E) verdeelt de Jeugdcommissie (JC) de kinderen zodanig over de teams dat er een evenwichtig geheel ontstaat (er wordt dus niet ingedeeld op sterkte van de speler). Uitgangspunten zijn het aantal kinderen per team en de verdeling jongens/meisjes. De teams worden primair ingedeeld in jongens- en meisjesteams en op basis van leeftijd. Echter mixed teams komen ook voor om te grote teams te voorkomen. Mixed teams worden, zodra dit mogelijk is, weer opgedeeld in jongens- en meisjesteams.
 

Gedurende het seizoen worden er in principe geen kinderen naar andere teams overgeplaatst, tenzij een herindeling tussentijds noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling aan de Jeugdcommissie. Deze zal dan tijdig overleggen met de betrokken coaches en ouders.
 

11-tallen
Aan het begin van het seizoen deelt de Technische Commissie (TC) de teams primair in op basis van leeftijd. Daarbij geldt de '1 oktober datum' als grensdatum. Vaak ontstaan op deze manier te kleine of juist te grote teams. Door de grensdatum in dit soort gevallen iets anders te kiezen worden de teamgroottes geoptimaliseerd. In overleg met de Jeugdcommissie (en eventueel coaches en trainers) vinden de laatste aanpassingen plaats.

Door de grootte van de club wordt er bij de jeugdteams zelden op sterkte geselecteerd. Alleen als er bij één leeftijdsgroep een heel groot aanbod aan spelers is kan er, in overleg met de trainers en coaches, door de TC en JC gekozen worden om hiervoor een selectieprocedure te starten.

Bij de senioren teams (Heren 1 en Dames 1) wordt meestalwel geselecteerd. De trainer en coach van deze teams voeren in overleg met de TC deze selectie uit.
 

Nieuwe leden
Nieuwe leden worden ingedeeld bij het team in de juiste leeftijdscategorie (zie de tabel hieronder). Nieuwe leden doen bij de jongste jeugd mee aan de competitie na
een volledige periode van trainen (een nieuwe periode begint na een herindeling van de competitie) of in overleg met de coördinator jongste jeugd.

Bij de elftallen doen ze mee zodra ze de basisvaardigheden van het hockey voldoende beheersen, dit is ter beoordeling van de trainer en deze zal hierin overleggen met de coach.
 

Indeling op basis van leeftijd

Hockeyschooltje: v.a. 4 jaar spelactiviteiten
 
F-jeugd: 6-7 jaar drietal- en viertalhockey
 
E-jeugd 8-9 jaar zestal- en achttalhockey
 
D-jeugd 10-11 jaar elftalhockey
 
C-jeugd 12-13 jaar elftalhockey
 
B-jeugd 14-15 jaar elftalhockey
 
A-jeugd 16-17 jaar elftalhockey
 
Senioren v.a. 18 jaar elftalhockey
 

N.b.: bepalend is de leeftijd op 1 oktober van het lopende seizoen.