Informatie voor trainers

Doelstelling van het Jeugd Hockey Plan (JHP) is het verbeteren van ons actieve jeugdbeleid. Dit wordt gedaan door een rode draad in de trainingen in te voeren vanaf de jongste jeugd tot aan de senioren. Hiermee wordt bereikt dat er binnen Daring een constanter hockeyniveau komt.

In het Jeugd Hockey Plan worden de taken van de begeleiders, de trainingsgebieden en de jaarplannen vanaf de E-Jeugd tot en met de A-Jeugd weergegeven.

Het Jeugd Hockey Plan is te gebruiken door naar de leerinhoud van de trainingsplannen van het te trainen team te kijken. Aan de hand hiervan wordt er een maandplan gemaakt. Dit maandplan kan weer worden gebruikt voor een weekplan en met het weekplan wordt de training vastgesteld. Hiervoor worden de trainingsgebieden gebruikt die vermeld staan in het Jeugd Hockey Plan

Door op onderstaande link te klikken wordt het Jeugd Hockey Plan geladen
http://daringveendam.nl/files/library/jeugd%20hockey%20plan.pdf


Links naar trainingsoefeningen

KNHB Hockeyassistent
www.knhbtrainingsassistent.nl

Hockeywijzer
www.hockeywijzer.nl

Hockeyfactory
www.hockeyfactory.nl

Hockeytraining
www.hockey-training.com