Bestuur

Het verenigingsbestuur bestaat momenteel uit:

Armin Hietbrink - Voorzitter
Evelyne Kok -  Penningmeester
Vacature - Secretaris
Jeroen Koning - Lid en voorzitter Technische Commissie


Minimaal 1 keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt en beleidswijzigingen voorstelt.