Bestuur
Armin Hietbrink Voorzitter (Accomodatie en Alg. Zaken)
Evelyne Kok Penningmeester
Jeroen Koning Lid (technische zaken)
vacature Secretaris
Accomodatie Commissie
Wim de Vries Voorzitter
Activiteiten Commissie
Mariska Panjer Voorzitter RESULTAATGEBIEDEN • Organiseren van activiteiten anders dan hockeywedstrijden en trainingen, zoals toernooien, feesten en vieringen • mede werven van nieuwe leden
Jeugd bestuur
Mariska Panjer Voorzitter
Jeugd Commissie
Gerda de Vries Voorzitter RESULTAATGEBIEDEN • bewaken van de jeugdlijn; indelen jongste jeugd t/m D8, doen van voorstel voor indelingen van jeugdteams aan Technische Commissie • mede organiseren van cursus spelbegeleider voor C-jeugd en ouders • aanspreekpunt voor ouders en jeugd, organiseren van ouderavonden
Scheidsrechters Commissie
Ronald Oterdoom Planning en roosters indelen van scheidsechters
Laurens Boelens Scheidsrechter opleidingen organiseren van opleidingen toto scheidsrechter
Stichting Kunstgras
Wim de Vries Secretaris
Sylvester Snijder Penningmeester
vacature Voorzitter RESULTAATGEBIEDEN • exploiteren van de kunstgras- en sportaccomodaties van MHC Daring • ontwikkelen van plannen m.b.t. verbetering en/of uitbreiding van kunstgrasvelden, clubhuis en kleedkamers • onderhouden van contacten met de gemeente
Technische Commisie
Gerda de Vries Planning en roosters
Jeroen Koning Voorzitter RESULTAATGEBIEDEN • op een technisch hoger plan brengen en houden van MHC Daring • vaststellen van teams met advies van jeugdcommissie voor jongste teams; goede doorstroom van talenten in de jeugdteams • doen van voorstellen aan bestuur over benoeming en bekostiging van trainers en coaches • evenredige kostenverdeling tussen senioren, jeugdlijn en H1 en D1 • begeleiden van trainers, coaches en aanvoerders; organiseren van contactavonden • begeleiden van talenten, keepers en instromers • contacten met ouders/verzorgers van jeugdleden
Ronald Oterdoom Scheidsrechter opleidingen Scheidsrechters