Sproei installatie waterveld

24-1 Nieuws Zoals jullie weten zijn er problemen met de watertoevoer van de sproei installatie gebleken. De aanvoer vanuit de sloot is niet constant. Het slaan van een waterput met daaraan gekoppeld een waterreservoir lijkt voor nu de beste optie. De aanvraag bij de gemeente voor een vergunning voor deze pomp is inmiddels in voorbereiding genomen door SKV (Stichting Kustgrasveld). Pas na verlening van deze vergunning kunnen de werkzaamheden in gang worden gezet. We hopen dat dat nog dit seizoen kan plaatsvinden. Tot die tijd zijn we aangewezen op de huidige watertoevoer. Omdat die niet constant is moeten we per wedstrijd kijken of het reservoir voldoende water bevat.

Wordt vervolgd...
 
24-1-2020 Bestuur