Aanmelden voor de Club van 50
Bijvoorbeeld: 1234AB (cijfers en letters aan elkaar).