clubvan50_informatie

 

Club van 50 MHC Daring

 
Daring is gestart met de oprichting van een club van 50!
 

Deze club is voor iedereen die MHC Daring een warm hart toedraagt.

 __________________________________________________________________________________________
Reglement Club van 50 MHC Daring
__________________________________________________________________________________________
 • De club van 50 is een apart orgaan binnen MHC Daring.
 • De inleg is € 50,- per jaar. 
 • Deelname aan de club van 50 is voor minimaal 2 jaar met stilzwijgende verlenging voor 1 jaar.
 • Opgave kan geschieden op familienaam en/of bedrijfsnaam. Tijdens een activiteit kan er slechts een persoon deelnemen. Op vergaderingen heeft slechts een persoon stemrecht.
 • Het aantal leden van de club van 50 is onbeperkt.
 • Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 mei.
 • De betaling geschiedt middels automatische incasso.
 • In principe zal er elk jaar door de club van 50 een cadeau aan MHC Daring worden aangeboden. Dit gebeurt bij voorkeur tijdens de seizoen opening
 • Het cadeau wordt door de leden bepaald. De hoogte van het bedrag voor het cadeau zal rond 75% van de jaarlijkse inkomsten zijn.
 • Het bestuur, van de club van 50, kan hier van afwijken. 
 • Er wordt vanuit de leden een kascontrolecommissie geformeerd van twee personen.
 • Het bestuur van de club van 50 wordt door en uit de leden van de deelnemers gekozen.
 • Het bestuur verdeelt onderling de taken.
 • De club van 50 gaat uit van 5 bestuursleden met de volgende taken: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.
 • Er zal minimaal een keer per jaar een bijeenkomst zijn. Voor de aanwijzing van de besteding van het bedrag en een hapje en een drankje - Leden zullen door middel van een nieuwsbrief van informatie worden voorzien. ___________________________________________________________________________________________
 

Wilt u ook graag lid worden van de Club van 50 bij MHC Daring Veendam:

 

Ga dan naar Aanmelden en voor het aanmeldformulier in.