coaches_hockeycoach_jj

Informatie voor de jongste jeugd:

Spelbegeleiding jongste jeugd

Zaalhockey voor jongste jeugd

Instructie digitale wedstrijdformulier zaal

Hockeycoach Jongste Jeugd.
  
Coach zijn van een jeugd-hockeyteam is een vak apart waarbij enige hockey-kennis toch wel relevant is. Daarom hebben we hier enige informatie verzameld om de coaches daarbij te helpen. Door te lezen doe je al veel kennis op en je zult merken dat het zeker geen must is om zelf gehockeyd te hebben, oftewel iedereen die het wil kan coachen.
 
 
 
 
 
 
Coach zijn van een Jongste Jeugd team (dus F, E en 8D teams) is eigenlijk niets anders dan het begeleiden van een team. Dit is altijd een ouder (of 2 ouders) van de kinderen in het team die deze taak op zich nemen. Zonder al te veel op de voorgrond te treden coach je tijdens de wedstrijd individueel gericht, veelvuldig complimenterend en begeleidt voor en na de wedstrijd.
 
 
 
 
 
 
 

De coach is verantwoordelijk voor:

 
 
 
 • de opstelling (ieder kind heeft recht op evenveel speeltijd). Laat ieder kind daarbij elke week op een andere plek staan. Kinderen hebben tot aan de C-leeftijd geen vaste plekken in het veld. Ze moeten overal leren te staan . Dit geldt ook voor het keepen ! Ieder kind moet een keer op goal komen te staan (dit volgens richtlijnen JHP KNHB).
 • overleg met de trainer van het team.
 • je eigen opstelling:
 • Als coach sta je aan een 1 lange zijde van het veld met je wisselspelers binnen handbereik. Het is niet de bedoeling dat er aan elke lange zijde een coach staat.
 • het verwelkomen van de tegenstander.
 • invullen van het DWF.
 • uitzetten en opruimen van het veld bij thuiswedstrijden
 • toezien op sportief gedrag in- en rondom het veld (bijv. handgeven aan de tegenstander na de wedstrijd), toezien op onsportief gedrag.
 • na de wedstrijd wat drinken met het team en de tegenstander.
 • Ook is het leuk om buiten het hockey om een keer iets te organiseren (bijv. een bepaalde activiteit).
 • Indien je met z'n twee├źn coacht is het belangrijk om onderling goede afspraken te maken over wie wat doet.
 • Een goede sfeer binnen het team: maak plezier !
 
 
 
Bij onze Jongste Jeugd moet spelplezier voorop staan. Winnen is ondergeschikt hieraan ! (volgens visie KNHB: Jeugd Hockey Plan).
 
 
 

 
 
Spelplezier bevorderende maatregelen.
 
In een situatie dat een team duidelijk sterker is dan het andere team dienen de spelbegeleiders (lees scheidrechters) over te gaan tot het nemen van spelplezier bevorderende maatregelen (0ok een coach mag dit aangeven). Dit is raadzaam vanaf 4 of 5 doelpunten verschil.
 
 
De reden hiervan is om extreme uitslagen te voorkomen (extreme uitslagen ontnemen namelijk het spelplezier).
 
 

De maatregelen kunnen zijn:

 
 • strenger fluiten voor het sterkere team.
 • 3x overspelen op het middenveld (dit niet toepassen in het doelgebied want dan ontneem je de kinderen de 'drive' naar het doel).
 • de coach vragen niet z'n sterkste team op te stellen.
 • nooit kiezen voor verkleinen van doelen of speelveld, inkorten speeltijd.
  
 
De spelbegeleiders dienen de maatregelen toe te passen na overleg met de beide coaches.
 
 
 
Bijlagen:
 

Aandachtspunten voor coaches

Speelveld F-jes

Wedstrijdvoorbereiding 3-tal

Wedstrijdvoorbereiding 6-tal

Wedstrijdvoorbereiding 8-tal