lidworden_informatieboekje

Welkom bij Daring.

  De Mixed Hockeyclub Daring (MHC Daring) uit Veendam is een gezellige vereniging, waar jong en oud zich meestal snel thuis voelen. Al meer dan 90 jaar combineren we de mooie hockeysport met plezier, vertier en prestatie en – eerlijk gezegd – dat lukt ons goed.

 

  Hockey is de laatste jaren een snel groeiende sport in ons land. De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft al meer dan 240.000 leden en daarmee is hockey – na voetbal en volleybal – de derde teamsport van Nederland. In Veendam, bij Daring dus, is er ook sprake van een flinke groei. Inmiddels hebben wij meer dan 320 leden. Hierdoor is het op doordeweekse trainingsavonden, op de woensdagmiddag (als onze allerkleinsten oefenen) en tijdens de weekeinden een drukte van belang op ons complex aan de Ontspanningslaan.

 

  Nieuwsgierig geworden? Ook zin om te komen hockeyen? Nu, hier lees je veel meer over Daring. Na het lezen van onderstaande informatie nog steeds enthousiast? Meld je dan bij een van de leden van de jeugdcommissie. Die maken je graag wegwijs in de Daring-wereld!

 

Hieronder vindt u informatie over het volgende:
DE HISTORIE VAN DARING
WIE, WAT, WAAR?
DE DARING SITE
WAT VRAAGT DARING VAN OUDERS?
ONZE JEUGDAFDELING.
ONS TENUE
HET HOCKEYWINKELTJE.
ACTIVITEITEN EN TOERNOOIEN
VERZEKERINGEN
CONTRIBUTIE
LID WORDEN
ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

 

De historie van Daring
  In het najaar van 1925 werd, met name door toedoen van de jurist mr. Evert Jan Bulder, de ‘hockeyvereniging Veendam’ opgericht. De club wist een veldje te bemachtigen op de plek, waar nu de grote parkeerplaats van het winkelcentrum is gesitueerd. De eerste twaalf jaar van haar bestaan werd er op bescheiden niveau hockey gespeeld, waarna de club in 1937 aspirant-lid werd van de Nederlandse Hockeybond. Het was voorzitter Roelie de Weijs die twee jaar later een plakkaat op de deur van het kleedlokaal spijkerde met de oproep een nieuwe naam voor de vereniging te bedenken. Dat werd uiteindelijk de Mixed Hockey Club Daring, wat een suggestie was van Jenny Kloosterman. De naam Daring zou een afgeleide zijn van het Engelse werkwoord to dare, wat ‘durven’ betekent. In de naoorlogse jaren ontplooide de club zich door onder meer de komst van een jeugdafdeling, een clubblad (Daring Klanken), de eerste kleedaccommodatie (1953) en weer wat later de eerste ‘echte’ kantine (1965). Los van alle sportieve hoogte- en dieptepunten door de jaren heen, bereikte Daring eind jaren ’80 wederom een mijlpaal: de ingebruikname in 1988 van een kunstgrasveld. En in 2006 werd een tweede kunstgrasveld gerealiseerd, een semi-waterveldveld. Vandaag de dag telt de club ruim 320 leden. Het Heren 1-team promoveerde in het seizoen 1999-2000 naar de overgangsklasse. Zo hoog speelde de vereniging niet eerder. De absolute top bereikte Daring door in het seizoen 2002-03 uit te komen op het allerhoogste niveau: de hoofdklasse in de zaal.

 

Wie, wat, waar?     
 Onze club biedt hockey aan voor jeugdleden vanaf 4 jaar en aan seniorleden vanaf 18 jaar. Het hockeyseizoen loopt van half augustus tot plm. 1 juni en is als volgt opgebouwd: ? De eerste helft van de veldcompetitie start in het eerste weekeinde van september en duurt tot eind november. Begin december begint de zaalcompetitie, die duurt tot eind februari. Eind februari, begin maart gaan we weer verder op het veld. De competitie duurt dan tot half mei, waarna nog diverse toernooien worden gehouden. Alle wedstrijden worden in het weekeinde gespeeld. Jeugd op zaterdag (zaalseizoen meestal op zondag).  Senioren op zondag . Ons complex ligt aan de Ontspanningslaan 1 in Veendam en bestaat uit een kantine met kleedaccommodaties en twee velden; één zand kunstgrasveld en één semi waterveld.

 

De Daringsite
  Alle belangrijke mededelingen en informatie over onze vereniging kunt u vinden op onze site
• Wedstrijdschema
• Trainingsschema
• Verenigingsactiviteiten
• Vervoerschema’s
• Scheidsrechtersbeurten
• Wedstrijdverslage
• Kantinediensten
•Spelregels
•Etc.
Het is dus erg belangrijk om de site te lezen! Veel informatie kunt u dus op de site lezen, maar na aanmelden ontvangt u een inlogcode waarmee u in het afgeschermde gedeelte van onze site komt. Hier vindt u informatie over teamgenoten, coach(es) en trainer(s).

 

Wat vraagt Daring van ouders?
  Onze club draait geheel en al op vrijwilligers. In dat verband zal ook enkele malen per seizoen een beroep worden gedaan op de ouders van onze jeugdleden. Over welke dingen hebben we het dan? VERVOER VAN JEUGDTEAMS NAAR UITWEDSTRIJDEN. Per jeugdteam hebben we drie à vier auto’s nodig om uitwedstrijden te kunnen spelen. Elke ouder is verplicht om gedurende het seizoen enkele malen als chauffeur op te treden. KANTINEDIENSTEN Ouders hebben op de zaterdag tijdens de wedstrijd van hun kind enkele keren per seizoen kantinedienst. Zij assisteren dan de gastheer/vrouw bij het schenken van koffie, ranja voor de teams en de verkoop van snoep. De vervoers- en kantinediensten worden tijdig op de web-site bekend gemaakt. FLUITEN VAN JEUGDWEDSTRIJDEN Zonder spelbegeleiders en scheidsrechters kunnen we niet spelen. De wedstrijden van onze jongste jeugd worden gefloten door leden vanaf 14 jaar en ouders. Zij volgen hier aan voorafgaand een spelbegeleiderscursus van één avond. Alle leden vanaf 16 jaar zijn verplicht om een scheidsrechterskaart te halen. Ook ouders kunnen zich inschrijven voor deze cursus. De cursus is digitaal en het examen is op een avond in het clubhuis.

 

Onze jeugdafdeling
  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Toch? Daarom houdt Daring er al vele jaren een actief jeugdbeleid op na. We proberen de kinderen niet alleen beter te laten hockeyen (daarover direct meer), maar daarnaast organiseert de club ook tal van andere activiteiten, zoals
• pannenkoekenmiddag (voor de allerkleinsten)
• spooktocht, pizza/filmavond (voor de oudere jeugd)
• teamactiviteiten
• toernooien
En uiteraard staan er activiteiten op het programma, die een verenigingsbreed karakter dragen.
Onze vereniging investeert elk jaar flink in de opleiding van (jeugd)trainers. Zij kunnen op kosten van de vereniging trainerscursussen volgen. En worden begeleid door onze trainingscoördinator. De trainingen gaan in principe altijd door, bij zeer slecht weer kan de trainer met zijn team schuilen in de hal van het clubhuis. Tijdens de trainingen op de woensdag van onze jongste jeugd is er meestal iemand in het clubhuis aanwezig. De ouders kunnen dan binnen een kopje koffie of thee nuttigen terwijl de kinderen aan het trainen zijn. Na de training is er dan een glaasje ranja voor de kinderen. Afgelastingen van wedstrijden. Het afgelasten van thuis– en uitwedstrijden gebeurt alléén door de wedstrijdsecretaris. U krijgt via hun verdere informatie.

 

Ons clubtenue
  Het clubtenue van Daring ziet er als volgt uit: SHIRT - BLAUW/ORANJE (meestal sponsorshirt) BROEK OF ROKJE - ZWART en KOUSEN - ORANJE MET CLUBLOGO Wedstrijdkleding is onder meer verkrijgbaar bij Valkema Sport in Veendam. ZEER BELANGRIJK VOOR JEUGDSPELERS: HET IS VERPLICHT OM TIJDENS TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN SCHEENBESCHERMERS EN EEN GEBITSBESCHERMER TE DRAGEN ! ! !

 

"Het Hockeywinkeltje”
  Behalve bij Valkema Sport bestaat er ook een mogelijkheid om bij Daring hockeyspullen te kopen c.q. te ruilen. Dat loopt via de site. Onder het menu vindt u het kopje, vraag en aanbod. Hier kunnen leden schoenen, rokjes/broekjes, etc. aanbieden.

 

Activiteiten en toernooien
  De activiteitencommissie en het jeugdbestuur van Daring spelen een belangrijke rol in het verenigingsleven. Als (h)echte familieclub worden er buiten het hockey om diverse evenementen en toernooien op poten gezet, waar velen achter de schermen het hele seizoen druk mee zijn. Laten we een paar voorbeelden noemen
• familie dag voor alle leden en hun familie, waarbij we strijdenom de Menko Slagter-bokaal.
• barbeque voor alle leden en hun familie

 

 Verzekeringen
  Daring heeft haar leden tegen ongevallen verzekerd. Dit is een secundaire verzekering.

 

Contributie
  Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt telkens de contributie voor het lopende seizoen vastgesteld. De tarieven kunt u vinden op de site onder het kopje: lid worden.

 

Lid worden
 Dat kan vanaf het moment dat de kinderen de basisschool bezoeken. De allerjongsten komen dan in het hockeyschooltje met benjamins. Kinderen die voor 1 oktober van het verenigingsjaar 6 jaar zijn komen in een F-team. Vanaf deze leeftijd gaan ze voor het eerst competitie spelen. Uiteraard kan men ook lid worden van de andere leeftijdsgroepen. Opzeggen als lid dient voor 1 mei te geschieden. Verdere informatie hierover kunt u op de site vinden onder het kopje: lid worden.

 

Adressen en telefoonnummers
  We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze informatiegids vragen hebt over het reilen en zeilen binnen Daring. Of dat uw kind een aantal proeftrainingen mee wil doen. De mailadressen van bestuur en commissieleden vindt u op de site. Voor vragen omtrent proeftrainingen kunt u mailen naar: [email protected]

CLUBHUIS: Ontspanningslaan 1, Veendam. Tel. 0598 – 62 49 26.
INTERNET: www.daringveendam.nl
Email: [email protected]