lidworden_ledenadmin

 

Lid worden van Daring?

Welkom bij Daring!

De Veendamse Hockeyclub Daring (ruim 300leden) bestaat in 2015 90 jaar en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot DE hockeyvereniging voor Veendam en omgeving. De club beschikt over een mooie en gezellige accommodatie met twee verlichte kunstgrasvelden en een sfeervol clubhuis.

Prestatie én recreatie
Daring is een ambitieuze hockeyclub maar verliest hierbij zeker het spelplezier niet uit het oog. Er wordt dan ook gestreefd naar een evenwichtige combinatie van prestatie en recreatief hockeyen. Dit uit zich ondermeer in een speciaal opleiding- en trainingsplan voor de jeugd. En door de inzet van vele vrijwilligers blijft de club een echte familievereniging.

Spelenderwijs leren
In de beginfase, bij de jongste jeugd, ligt het accent op het spelenderwijs bijbrengen van de hockeybeginselen. Veiligheid voor het kind en voor de omgeving zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. De jongste jeugd speelt op een kleiner veld en met aangepaste spelregels, wat de spelvreugde verhoogt en het verkrijgen van inzicht in hockey gemakkelijker maakt. Natuurlijk wordt vanaf het begin ook gewerkt aan teamvorming want hockey is een teamsport bij uitstek!

Aanmelding
Hockey is een populaire sport en dat merkt ook Daring aan het aantal aanmeldingen. Kinderen kunnen 3 proeflessen meedoen om te kijken of hockey iets voor hem / haar is. Voor info hierover kunt u op woensdagmiddag van 16.45 - 17.15 uur  terecht in de kantine van de club of via het volgende mailadres: [email protected] 
De Technische Commissie en de Jeugdcommissie  beslissen over de indeling van de teams.
Definitief aanmelden  kan door middel van het invullen van het  aanmeldingsformulier op de site.

Training voor de jongste jeugd
Daring streeft ernaar, de trainingen te laten geven door ervaren hockeyers, die in het bezit zijn van een Jeugd Hockey Trainer diploma (JHT). Onder leiding van gekwalificeerde jeugdtrainers krijgen de kinderen in elke leeftijdscategorie zo een leuke en leerzame hockeytraining. Ouders kunnen de verrichtingen van hun kinderen langs het veld gadeslaan, of zelf een balletje slaan, of een uurtje in ons gezellige clubhuis doorbrengen. Spelleiders en coaches van de jongste jeugd kunnen de cursus Begeleiding Jongste Jeugd van de KNHB volgen. Ook worden regelmatig coachavonden georganiseerd.

Benjamins (op 1 oktober jonger dan 6 jaar)
De jongste jeugdcategorie, de Benjamins, krijgen via spelletjes met bal en stick de eerste beginselen van het hockey bijgebracht. Het accent ligt hierbij op het op een speelse manier ontwikkelen van balcontrole, waarbij spelplezier en veiligheid voorop staan. We doen dit aan de hand van het Funckey hockey programma.

F-jeugd (voor 1 oktober 6 - 8  jaar).
Ook bij de F-categorie ligt het accent aanvankelijk op spelletjes met bal en stick, maar tevens wordt er in het eerste jaar F met drietallen al wedstrijdjes gespeeld op 1/8 veld met vier doeltjes.
 
In het tweede jaar F spelen de kinderen in viertallen op een 1/8 veld met vier doelen en later in het jaar met twee doelen.
In deze leeftijdscategorie spelen we nog zonder keeper en hebben de kinderen nog geen vaste plek in het veld.

E-jeugd (voor 1 oktober 8 - 10 jaar)
In de E-categorie wordt het eerste jaar gespeeld in zestallen, op een kwart veld en met aangepaste spelregels.
In het tweede jaar volgt de volgende stap en gaan ze spelen in achttallen op een half veld. 
In deze categorie is steeds een wisselend kind keeper en spelen de kinderen nog zoveel mogelijk op verschillende plekken in het veld.

Zowel bij het F- jeugd als bij de E - jeugd worden de wedstrijden geleid door begeleiders die als spelleider optreden. De spelleiders zijn ouders en jeugdleden. De club geeft regelmatig een cursus om spelbegeleider te worden. De competitiewedstrijden worden meestal op zaterdagochtend gespeeld, op het eigen complex en in de regio. Er wordt op deze leeftijd geen competitiestand bijgehouden. Het gaat immers om spelend leren en spelplezier!!

D-jeugd (voor 1 oktober 10 - 12 jaar)
De D-jeugd speelt in het eerste jaar soms in achttallen op een half veld, maar meestal in elftallen op een heel veld zonder aangepaste regels. Vanaf het tweede jaar spelen ze allemaal als elftal op een heel veld zonder aangepaste spelregels. De wedstrijden - op zaterdagochtend - worden geleid door twee scheidsrechters, de competitiestand wordt bijgehouden om de prestaties in vergelijking met andere teams en verenigingen te meten. 

ABC-jeugd (12 - 18 jaar)
Hoe ouder de kinderen, hoe belangrijker de prestaties worden, naast de gezelligheid die Daring biedt. Bij de C-jeugd wordt al meer op prestaties gemikt, een lijn die wordt doorgezet in de B- en A-jeugd. 
De competitie wordt doorgaans gespeeld op de zaterdagmiddag.

Alle teams spelen districtscompetitie en vanaf de achttallen trainen ze twee keer per week.

Alle leden van 16 jaar en ouder dienen hun spelregelbewijs te halen, worden opgeleid tot scheidsrechter en dienen op zaterdagochtend de jongere jeugdteams te fluiten. 

Iedere ouder van een jeugdlid heeft gedurende de competitie enkele keren rijdienst en af en toe kantinedienst.

Senioren-, veteranen- en recreantenhockey
Daring kent ook een zeer actieve afdeling voor senioren, veteranen en recreanten. 
De senioren- en veteranencompetitie wordt op zondag gespeeld.


Vrijwilligers
Geen enkele vereniging kan zonder vrijwilligers.
De band tussen de leden / ouders en de vereniging wordt versterkt en het belangrijkste is dat zij ervoor zorgen  dat de club draaiende blijft, dat activiteiten worden georganiseerd en dat er getraind en gespeeld kan worden.  Elk team heeft immers een coach nodig, elke uitwedstrijd vereist een paar ouders die rijden en elke hockeydag kan niet zonder een barbezetting. Alle ouders van kinderen dienen hieraan hun medewerking te verlenen. Zonder vrijwilligers, met enkel betaalde krachten, dient de contributie te worden vertienvoudigd. Uw inzet en bijdrage voorkomt dit. Dus meldt u aan, voor welke activiteit dan ook: de activiteitencommissie, de scheidsrechterscommissie, het bestuur(lid) of jeugdcommissie. U kunt het zo gek niet verzinnen of er is hulp bij nodig. Vrijwilligerswerk bij Daring is geen optie: het is een múst om de club draaiende te houden.

Meer informatie in het informatieboekje