Bestuur  
Armin Hietbrink  Foto aanwezig Voorzitter (Accomodatie en Alg. Zaken)   
Roeland Weijs  Secretaris   
Evelyne Kok  Penningmeester   
Jelle Kuipers  Lid (technische zaken)   
Dirk jan Brouwer     
Accomodatie Commissie   
Wim de Vries  Foto aanwezig Voorzitter   
Ernst Terpstra     
Activiteiten Commissie   
Dirk jan Brouwer  Voorzitter   
Functionarissen   
Armin Hietbrink  Foto aanwezig Website   
Gerda de Vries  Wedstrijdsecretariaat   
Jeugd bestuur   
Mariska Panjer  Voorzitter   
Roos Wind     
Roos Moorlag     
Robin Hietbrink  Foto aanwezig    
Nadia Smallenbroek     
Jeugd Commissie   
Gerda de Vries  Voorzitter   
Scheidsrechters Commissie    
Koen Klasing  Planning en roosters   
Laurens Boelens  Scheidsrechter opleidingen    
Sponsor Commissie   
Stichting Kunstgras   
Wilfred Scholten  Voorzitter   
Wim de Vries  Foto aanwezig Secretaris   
Sylvester Snijder  Foto aanwezig Penningmeester   
Technische Commisie   
Koen Klasing  Scheidsrechter opleidingen